Đã đăng vào Nov 18, 2019

Tâm Pacific Travel

Môi trường bên ngoài là môi trường bao trùm bên ngoài tổ chức, ngành công nghiệp và thị trường. Thay đổi và tác động của môi trường bên ngoài là vô cùng to lớn và quan trọng. Nó có thể làm sinh ra hay làm một ngành công nghiệp diệt vong, nó cũng có thể mở rộng hoặc thu hẹp thị trường, nó có thể quyết định các mức độ cạnh tranh ở thị trường, ... Nghĩa là, môi trường bên ngoài sẽ mang đến không chỉ là cơ hội cho tổ chức mà còn có những thách thức, mà tổ chức phải vượt qua. Vì vậy, việc phân tích môi trường bên ngoài là việc vô cùng cần thiết. Xem thêm tại website mr Tâm Pacific Travel https://tampacifictravel.com để biết thêm chi tiết bài viết hôm nay
Nhận báo giá
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.